Nordbjerg

Projekt navn

Nordbjerg

Bygherre

Boligkontoret Århus

Lokation

Nordbjerg, Aarhus

Tidsperiode

2018 til 2022

Nøgletal

Omfang: Ca. 2.700 m²
Ydelse:  Totalrådgivning, arkitekt, ingeniør og byggeledelse
Fag: Arkitektur, konstruktioner, VVS installationer, ventilation, køling samt stærk- og svagstrøm, fagtilsyn og byggeledelse

Samarbejdspartner: Norconsult har leveret arkitekt- og ingeniørydelser i totalrådgivning

31 nye almene boliger i Aarhus

I et ældre nedslidt villakvarter i det nordlige Aarhus er der igennem de seneste år blevet opført en fortætning i form af en mindre ny bydel med over 200 nye moderne boliger. 31 af boligerne er opført som almene boliger for Boligkontoret Århus, hvor Norconsult har bistået med totalrådgivningen for bygherre med samtlige faser inkluderet.

Lyse og velindrettede boliger

Indvendigt er boligerne lyse og velindrettede med slidstærke og moderne materialer. Mod gårdsiden er alle boliger forsynet med beskyttet veldimensioneret altaner med direkte kig til de flotte grønne arealer.

Løsninger i projektet

Pågældende projekt har været yderst krævende da materialekrav og udformning ved de almene boliger skulle være lig med udtryk og kvalitet for private opførte boliger som ikke er bundet af at skulle budgettere ud fra gældende rammebeløb. Derfor har der været en god proces med at få optimeret projektet byggeteknisk og indretningsmæssigt således at det udvendige udtryk stemte overens med omkringliggende projekt.

Projektets mission

Bygherres mission var at skabe almene boliger med arkitekturen er i højsædet, samtidigt med at der blev benyttet materialer og løsninger af høj kvalitet.

Tværfagligt samarbejde