Billede af boligere i Hadsten, Elverhøjen - Falkevænget

Elverhøjen - Falkevænget

Projekt navn

Elverhøjen - Falkevænget

Bygherre

AL2 bolig

Lokation

Danmark, Hadsten

Tidsperiode

2013 til 2018

Nøgletal

Omfang: 2.500 m2
Ydelse: Totalrådgivning, arkitekt og ingeniør
Fag: Arkitekt, landskab, konstruktioner, VVS installationer, ventilation, køling samt stærk- og svagstrøm, fagtilsyn og byggeledelse

Samarbejdspartner: Norconsult har leveret arkitekt- og ingeniørydelser i totalrådgivning

Billed af træbyggeri i Hadsten

30 bæredygtige boliger i Hadsten

Da Norconsult blev valgt som rådgiver var det, for os en ønskeopgave. Med en progressiv bygherre var en passivhus-standard indenfor rækkevidde. Og med en miljøintensiv landskabsbearbejdning med lokal nedsivning samt opsamling af regnvand, og med en DGNB-baseret fornuftstænkning, vil bebyggelserne ligge helt fremme på bæredygtighedsfronten.

Nye standarder i den almene sektor

Med en ambitiøs bygherre og en miljøbevidst kommune banes der vej for nytænkning, og der lægges op til nye standarder i den almene sektor.

 

Løsninger i projektet

Boligerne er bæredygtige med konstruktioner af træ. Ved at placere store vinduesarealer på facaderne mod syd bevirker det, at størstedelen af energien til opvarmning i de højisolerede huse leveres af solens lys og varme. En overdækning på terrassen mod syd giver skygge og sikrer overophedning af husene i sommersolen.

Til gengæld kan den lave vintersol trænge ind og bidrage til opvarmning om vinteren. Husene er bygget på en isoleret plade uden traditionelle fundamenter. Hermed undgår man tab af varmeenergi ved sokler og fundamenter.

Boligerne bliver energivenlige med et meget lille varmeforbrug, og der er derfor ikke ført fjernvarme frem til boligerne. Opvarmning sker med el, og varmebehovet er meget beskedent, som følge af en optimering af alle parametre, herunder husenes placering og udformning, med aktiv udnyttelse af solindfald.

Husene er udført med solceller, hvilket er med til at gøre husene energimæssigt langt bedre end reglerne der gælder fra 2020. Det var forventet med et årligt forbrug til opvarmning på mellem 1.000 og 1.500 kWh.

 

Projektets mission

Bygherres kravet var, at byggeriet skulle være energieffektive, og at planlægning, projektering og udførelse skulle ske på et bæredygtigt grundlag.

Det var et krav der skulle gennemføres uden at gå på kompromis med at boligerne skulle være attraktive og rumme alle de kvaliteter, som gør dem gode for mennesker at bo i, samt med mulighed for egne haver, gode uderum og med minimale vedligeholdelsesbehov.