Ressourcekortlægning

Her ses et eksempel på en byggesag, hvor vi ressourcekortlagde en bygherres bygninger, hvor vi gjorde opmærksom på, at der var muligheder i at kunne genbruge murstenene fra nedrivningen til en anden byggesag. Dette blev udarbejdet som en del af udbudsmaterialet til entreprenøren at selektivt nedrive

Dalum Papirfabrik

Arbejdsmiljø
Geoteknik
Miljøundersøgelse
Bygningskortlægning
Oprensning
Forklassificering