Ressourcekortlægning

Her ses et eksempel på en byggesag, hvor vi ressourcekortlagde en bygherres bygninger, hvor vi gjorde opmærksom på, at der var muligheder i at kunne genbruge murstenene fra nedrivningen til en anden byggesag. Dette blev udarbejdet som en del af udbudsmaterialet til entreprenøren at selektivt nedrive

Dalum Papirfabrik

Arbejdsmiljø
Miljøundersøgelse
Bygningskortlægning
Oprensning
Forklassificering
Geotekniske undersøgelser