Fotografering med drone

Vi anvender i stor grad drone-teknologi, når vi udfører bygningssyn. Med droner kan vi tilgå de områder som er svært tilgængelige så som tag og høje bygninger, og med dronefotografering sikrer vi et hurtigt overblik og sikker dokumentation i de forskellige faser af et byggeprojekt.

Dronen giver et overblik over bygningen og derved en nemmere gennemgang af kritiske forhold på klilmaskærmen, som ellers er vanskelige at identificere, og der ligger tilmed en betydelig besparelse i både tid, ressourcer og økonomi til lifte, afspærringer og gener i forhold til naboer og omkringliggende områder.

Dronens arbejder er ikke kun med til at sikre et forenklet projektarbejde i forbindelse med registrering af eventuelle bygningsskader og mangler, men dronen kan tillige understøtte i forbindelse med opførelsen af byggeri, med oversigtsbilleder ift. byggefelter, brandveje, stadier i byggeriet mv.