Billede af Lykkebo Skolen - et TRUST projekt

Skoler og dagintuitioner udført under TRUST, strategisk partnerskab

Projekt navn

TRUST, Strategisk Partnerskab

Bygherre

ByK, Københavns Kommune

Lokation

Danmark, København

Tidsperiode

2017 til 2025

Nøgletal

Smarbejdspartnere: Enemærke & Petersen, KANT arkitekter, Nøhr & Sigsgaard arkitekter, Dominia, LYTT

Billede af Sydhavnens Skole - et TRUST projekt

Skoler og dagintuitioner udført under TRUST, strategisk partnerskab

Norconsult er som ingeniørrådgiver en del af et effektivt samarbejde i TRUST, som er det strategisk partnerskab med ByK, Københavns Kommune. Fælles for projekterne er, at det er skole- og daginstitutionsprojekter med nybyggeri, renoverings- og ombygning af ældre funktionelle og/eller bevaringsværdige bygninger i Københavns Kommune.

”TRUST samarbejdet har mange styrker i forhold til traditionelle projekter. Bygherre, entreprenør og rådgivere arbejder alle fra et fælles kontor, og alle er derved med i projektering lige fra byggeprogram til aflevering. Økonomien bliver aftalt med bygherren i hver projektfase, og betyder, at vi sammen har en musketer ed med udgifter og indtægt ligeligt fordelt på afsatte timer. Det gælder for rådgivere og entreprenør således, at alle parter vinder ved det styrkede samarbejde. Bygherre har fået nogle virkelig gode daginstitutioner og opgraderede skoler, der alle er afleveret til tiden uden væsentlige mangler. Samlet har vi bygget for omkring 3 mia kr.” Teamleder for Norconsults ansatte i TRUST, Thomas Abildgren Hansen.
Billede af Oehlenschlægersgades Skole - et TRUST projekt

I dag står vi med over 40 færdige TRUST-projekter og en masse viden og læring samlet i et formidabelt team. Med den samlede erfaring og viden er vi stærkere ift. de kommende projekter, som vi løbende bliver bedre til at udvikle og vælge de gode løsninger for københavnske borgere. TRUST teamet består i dag af Enemærke & Petersen, Sweco, Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Lytt Architecture, Kragh & Berglund, Rekommanderet og Norconsult. Rådgivere og entreprenør udfører arbejdet fra samme kontor, der i dagligdagen betyder en fleksibel proces, fælles målsætning og et styrket samarbejdet om projekterne.

Projektets mission

TRUST partnerskabet har bevist, at et tæt tværfagligt samarbejde mellem byggeriets parter kan sætte nye standarder for branchen og at integreret rådgivning, herunder entreprenørrådgivning, skaber projekter, som afleveres til den aftalte tid, økonomi og kvalitet. Partnerskabet har et ambitiøst bæredygtighedsfokus som fx genanvendelse af byggematerialer, emissionsfrie byggepladser, affaldsminimering og DGNB-certificering.