Skolen i Sydhavnen

Skolen i Sydhavnen

Projekt navn

Skolen i Sydhavnen

Bygherre

Københavns Kommune, ByK

Lokation

Danmark, København

Tidsperiode

2019 til 2023

Nøgletal

Omfang: 5.500 m2
Ydelse: Projektering og fagtilsyn af ingeniørdiscipliner, og arbejdsmiljøkoordinering (P)
Fag: Konstruktioner, VVS installationer, ventilation, samt stærk- og svagstrøm

Samarbejdspartner: TRUST med E&P, KANT, Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Lytt

Moderne skole bliver lokalområdets samlingspunkt

I TRUST, det strategiske partnerskab med Københavns Kommune, har Norconsult som rådgiver, været en del af, at forene bygherres mission for den nye bygning og udvidelse af den eksisterende ’Skolen i Sydhavnen’. Ny skole og institutionsbyggeri på Teglholmen, der både skal huse områdets mindste og største børn i henholdsvis en nyetableret daginstitution samt udskoling.

Skole med behov i centrum

For at tilgodese individuelle behov skabes der to meget forskellige udendørs fællesarealer, som på hver deres måde tager afsæt i begrebet ’vækst’. Skolen placeres i de første etager i mere urbane læringsomgivelser, mens daginstitutionen fordeles på de øverste etager med hver deres udendørs friareal.

Løsninger i projektet

I stueetagen – også kaldet ByLab – bliver der etableret et nytænkende læringsrum med lege- og læringsøer, der binder byen og skolen sammen. Det gøres ved at løfte bygningen op på søjler, så byens gulv kan få lov til at passere under og igennem. Her bliver der mulighed for, at de største børn både kan bevæge sig og få brændt noget energi af, mens der også er plads til at fordybe sig på små grønne læringsøer.

Daginstitutionen fordeles på to etager med dedikerede udearealer over tre etager. Udearealet over etagerne, der kaldes for Væksthaverne, bindes arkitektonisk sammen med en stor samlende pergolakonstruktion, som gør det muligt at begrønne udearealerne med slyngplanter, der over tid vokser sig store og gør væksthaverne til et trygt og grønt udemiljø.

På bygningens tagflade skabes en legende verden hævet over byen. Dette er daginstitutionens udearealer, hvor beplantning vokser sig op langs tagfladen fra niveau til niveau og skaber børnenes eget univers. På tværs løber mindre stier og bakkelandskaber med plads til spejlvægge, boldvægge, sættekasser, klatrevægge og mindre kighuller ud til verden omkring.

Projektets mission

Visionen for det nye projekt er at skabe en bygning, der med sin udformning, disponering og materialeholdning skaber rammer, som både tilgodeser de mindste børns behov for udforskning og leg samt de største børns behov for udvikling og læring.

Foto: Jonathan Weimar