Enghaven, Nørresundby

Projekt navn

Enghaven, Nørresundby

Bygherre

Sundby Hvorup Boligselskab

Lokation

Gl. Kongevej ,Nørresundby

Tidsperiode

2016 til 2020

Nøgletal

Omfang: 3.500 m2
Ydelse:  Totalrådgivning og bygherrerådgivning, projektering, fagtilsyn og projektopfølgning, arbejdsmiljøkoordinering (P), brandrådgivning
Fag: Konstruktioner, VVS installationer, ventilation, samt stærk- og svagstrøm

Samarbejdspartner: HP BYG

Almene familieboliger i Nørresundby

Norconsult har været totalrådgiver for Sundby Hvorup Boligselskab. Vi har forestået arkitektrådgivning og ingeniørydelserne inden for konstruktioner, VVS og ventilation samt el, AMK og brandrådgivning. Vi har gennemført den indledende proces og har udarbejdet skitseprojekt, myndighedsprojekt og udbudsprojekt som grundlag for udbud i totalentreprise. Efterfølgende har vi været bygherrerådgivere på projektet og deltaget som bygherres tekniske repræsentant i udførelsesfasen.

Gårdrummet er bygningens hjerte

Enghaven er udført i en spændende arkitektur med grå, pudsede facader brudt af træbeklædning i det fælles gårdrum, hvorfra alle lejligheder har adgang via og en åben altangang.

Boligerne er opført som etagebyggeri i 5 etager. Enghavens boliger har alle indgang fra altangang som omkranser byggeriets hjerte, det fælles gårdrum, hvor der er plads til afskærmet fælles ophold samt leg i eftermiddagssolen.

Løsninger i projektet

Bygningen er opført i betonelementer, og facaderne mod vejen, er udført med facadepuds på isolering. Facaderne mod gårdhaven samt ved hovedindgangen er opbygget i en traditionel let konstruktion, beklædt med brandimprægneret træbeklædning.

Projektets mission

Bygherre ønskede et attraktivt boligkompleks med fælles gårdrum, hvor der er plads til afskærmet fælles ophold samt leg tæt på midtby, sportstilbud, institution og naturrige nærliggende grønne områder.