Brandrådgivning

Vi tilbyder brandrådgivning som sikrer bygningens evne til at modstå brand, hindre brandspredning samt opretholde personsikkerhed i tilfælde af brand, som er et af de grundlæggende krav til byggeri i Danmark. Det vil sige, at brandsikkerheden skal undersøges og dokumenteres ved såvel nybyggeri som ved ombygning eller ændring i anvendelse

Vi tilbyder brandrådgivning inden for design og indretning af bygninger; brandteknisk dimensionering og beskyttelse af konstruktioner; udarbejdelse af brandstrategirapporter, brandplaner og flugtvejsplaner; drift og vedligeholdelsesvejledninger af brandtekniske installationer samt brandsikring af virksomheder, som er omfattet af beredskabslovgivningen.

Vi leverer certificeret brandrådgivning og er med til at sikre, at byggeriet altid opfylder de gældende krav til sikkerhedsniveau. Vi rådgiver inden for alle former for projekter, fra mindre ombygninger til projekter i stor skala og i forbindelse med anvendelsesændringer.

  • Josephine Budek

    Afdelingsleder, Brand

  • Kontakt os