Billede ombygning af ridesal til værelser på Aggerlsvold Gods

Aggersvold Gods

Projekt navn

Aggersvold Gods

Bygherre

De Forenede Ejendomsselskaber / DFE

Lokation

Danmark, Jyderup

Tidsperiode

2020 til 2023

Nøgletal

Omfang: 3.000 m²

Ydelse: Ingeniørrådgivning, projektledelse.

Fag: Konstruktioner, CLT, Ventilation, VVS & Køl, El, CTS, Brandteknisk redegørelse, Akustik, LAR.

Samarbejdspartner: COBE

Visualisering af nyt værelsesafsnit på Aggersvold Gods

Aggersvold Gods – gammel ridesal får nyt formål

Norconsult har som ingeniørrådgiver for DFE, været en del af at udvide godsets hotel- og konferencefunktion med yderligere 50 gæsteværelser ved at inddrage den tidligere ridesal. I respekt for godsets arkitektur og det historiske ophav, bygges en ny bygning under tag på den gamle ridesal. I den nye bygning opføres to værelsesfløje i to etager med en atriumgård imellem. I bygning bliver CTS en central nøgle for energioptimering og indeklima samt arbejdsmiljø og akustik.

Flere gæster kan få glæde af Aggersvold Gods

Aggersvold Gods skal således omdannes fra at være en sofistikeret heste- og herregårdspension til et moderne møde- og konferencecenter. Det er tanken, at godset fremover skal kunne rumme alle former for konferencer, events og fester i de meget imponerende ældre bygningsværker.

 

Løsninger i projektet

CTS er en central nøgle for energioptimering og indeklima samt arbejdsmiljø og akustik. Bygningens klima reguleres i samspil med en vejrstation med komponenter, der både måler udetemperatur og vindhastighed/retning.

I integration til det samlede CTS-anlæg, der kontrollerer alt fra varme, ventilations- og køleanlæg, selvregulerende vinduer i bygningens ender til kortholder og vindue kontakt, er systemet udstyret med KNX - intelligent værelsesstyring med bookingsystem.

Anlægget udføres således at regnvand håndteres på egen matrikel for hele godset,  ligesom godsets forsyningsforhold varetages med vedvarende energi. Det høje grundvandsspejl håndteres med pælefundering og dobbeltbund.

 

Projektets mission

Bygherre havde en mission om at bringe Aggersvold Gods op til nutidige standarder, samtidig med at godsets konferencefaciliteter og hotel blev udvidet til at kunne rumme alle former for events.

Billede fra Aggersvold Gods

Visualisering: Cobe -  Foto: HHM