Billede af erhvervsgrunden i den gamle erhvervsgrund i herlev

Hørkær

Projekt navn

Hørkær

Bygherre

Green Point ApS (Nordkranen A/S)

Lokation

Danmark, Herlev

Tidsperiode

2021 til 2024

Nøgletal

Omfang: Opførelse af 34.000 kvm boliger med fuld kælder
Ydelse: Bygningskortlægning, nedrivningsprojekt, geoteknisk og miljøteknisk rådgivning, §8 og §19 ansøgninger, risikovurderinger og miljøtilsyn
Fag: Bygningsundersøgelser, geoteknik samt miljø (jord- & grundvand)

Gammel asfaltfabrik i Herlev bliver til et nyt boligområde

Den gamle industrigrund forvandles til et topmoderne og miljøcertificeret boligområde midt i Herlev. Byggeriet består af en karré med tre punkthuse i gården. Karréen er fra 4 til 11 etager og punkthusene 2 til 3 etager. Det samlede boligareal bliver 34.000 m2 med tilhørende overdækket parkeringsareal.

Bygningsundersøgelser og nedrivning

Forud for nedrivningsarbejdet er der foretaget bygningsundersøgelser for miljøskadelige stoffer som PCB, tungmetaller, olie, asbest m.v. i samarbejde med Tscherning A/S. En del af undersøgelserne omhandlede borekerne prøver for vurdering af udbredelse af skadelige stoffer i den høstbare beton. På baggrund af disse fund blev der udarbejdet saneringsplaner, der sikrede en høj mulighed for genanvendelse af bl.a. betonen, som blev knust og genbrugt i ny beton i det kommende DGNB-byggeri.

Jord og grundvandsundersøgelser samt geotekniske undersøgelser

Ejendommen er kortlagt som forurenet med flere olie- og tjære hotspot omkring nedgravede tanke og i produktionsområderne. Der er ført miljøtilsyn med jordarbejderne og foretaget bortgravning af alle forurenede jordlag under byggeriets trædeflade. Miljøteknisk tilsyn kombineret med dokumentationsprøver har eftervist, at der ikke er efterladt restforurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko for de kommende beboere.

Geotekniske undersøgelser og tilsyn

Der er foretaget geotekniske undersøgelser for projektet og foretaget geoteknisk tilsyn med afrømningsniveau og kontrol med indbygning af sandpude.