Lundehusskolen

Projekt navn

Lundehusskolen

Bygherre

Københavns Kommune, ByK

Lokation

Danmark, København

Tidsperiode

2017 til 2019

Nøgletal

Omfang: 3.000 m2

Ydelse: Projektering og fagtilsyn af ingeniørdiscipliner, og arbejdsmiljøkoordinering (P)

Fag: Konstruktioner, VVS installationer, ventilation samt stærk- og svagstrøm

Samarbejdspartner: TRUST med E&P, KANT, Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Lytt

Visualisering af Lundehusskolen

Helhedsrenovering af bevaringsværdig skole fra 1943

I TRUST, det strategiske partnerskab med Københavns Kommune, har Norconsult har som ingeniørrådgiver, været en del af at skabe et mere stimulerende læringsmiljø på Lundehusskolen. Logistikken var særlig udfordret ved ombygningen til autismeafsnittet, idet de autistiske elever var i bygningen ved siden af. Det betød, at vi skulle overholde strenge krav til materialeleverancer og adgangsveje for ikke at støje og genere de sensitive elever. Skolen var i fuld drift under omdannelsen, hvilket stillede store krav til byggeproces og logistik.

Bedre skoledag for alle børn

Skolen er opgraderet til at matche nutidens læringsprincipper og den ændrede elevsammensætning på skolen – blandt andet med indretningen af et nyt autismeafsnit i den eksisterende gymnastiksalsfløj.

 

Løsninger i projektet

Hovedelementer i renoveringen på skolen Lundehusskolen er blevet helhedsrenoveret med nye gulve, lofter, overfalder og tekniske installationer. Alle basislokaler, faglokaler, indgangspartier, aula og trapper er blevet gennemgribende renoveret med bl.a. nyt inventar. Den ene eksisterende gymnastiksal og omklædning er ombygget til et nyt autismeafsnit og den anden eksisterende gymnastiksal er renoveret.

Indeklima/energi, el, ventilation, VVS m.v.

Der har været stort fokus på at skabe et tilfredsstillende indeklima med hensyn til luft, lys og akustik i undervisningsrum. Derfor er der etableret ny belysning og ventilation, og desuden er der udført nye vandinstallationer.

Miljøsanering

Vi fjernede eksisterende vand- og varmerør med asbest i isoleringen i bøjningerne. Vi sanerede vægge og fliser med blyholdig maling, inden de blev revnet ned. Vi fjernede

gamle asbest-kanaler, udførte skimmelsvamp sanering af vægge i flere områder i kælderen, og udskiftede alle skolens vinduer, som havde meget højt zinkindhold.

 

Projektets mission

Bygherres fokus med helhedsrenoveringen af den bevaringsværdige Lundehusskolen fra 1943, har været at fastholde og forstærke de arkitektoniske og materialemæssige kvaliteter, som skolen er født med, og samtidig forbedre luft-, lys- og akustikforholdene.

Visualisering af Lundehusskolen

Foto: TRUST