View fra Google Earth

Kontorværket i Valby

Projekt navn

Kontorværket i Valby

Bygherre

NCC Property Development A/S

Lokation

Valby

Tidsperiode

2017 til 2019

Nøgletal

Omfang: 5.000 m² etageareal

Ydelser: Bygherrerådgivning på miljø, geoteknik og bygningsundersøgelser

Foto fra sanerings-/og nedbrydningsarbejde på byggepladsen

Kontorværket i Valby

Nye kontorbygninger skal opføres på ejendommen, der er beliggende på hjørnet af Gammel Køge Landevej og Carl Jacobsens Vej.

Ejendommen har været hjemsted for Althuon & Nielsens Maskinfabrik, der bl.a. fremstillede kassevaskemaskiner til Tuborg og tappemaskiner til Carlsberg. I nyere tid har medicinalkoncernen H. Lundbeck anvendt grunden til lager og administration. NCC Property Development A/S har købt grunden, hvor der skal bygges kontor.

Norconsult har udført bygherrerådgivning på miljø, geoteknik og bygningsundersøgelser i forbindelse med nedrivningen af de eksisterende ejendomme på grunden.

 

Løsninger i projektet

Med et samlede etageareal på ca. 5.000 m² har Norconsult's afdeling for bygningsundersøgelser udført kortlægning af miljøskadelige stoffer, som PCB, tungmetaller, asbest og PAH’er i byggematerialerne.

Norconsult har efterfølgende udarbejdet udbudsmaterialet til entreprenørudbuddet på miljøsaneringen og nedrivningen, samt forestået ansøgning hos myndighederne om nedrivningstilladelse og afholdt besigtigelse med de bydende entreprenører.

Under selve sanerings-/og nedbrydningsarbejderne førte Norconsult tilsyn.

 

Foto fra sanerings-/og nedbrydningsarbejde på byggepladsen

Tværfagligt samarbejde