Ambulatorieklynge 242, SVS Esbjerg

Projekt navn

Ambulatorieklynge 242, SVS Esbjerg

Bygherre

Region Syddanmark

Lokation

Danmark, Esbjerg

Tidsperiode

2016 til 2018

Nøgletal

Omfang: 1.800 m2

Ydelse: Bygherre- og ingeniørrådgivning

Ombygning af sengestuemiljø til ambulatorieklynge

På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har der de sidste år foregået en række om- og nybygninger, som LB Consult - Norconsult har hjulpet med at realisere.

Renovering og ombygning af et eksisterende sengestuemilø

Ét af projekterne omhandler en renovering og ombygning af et eksisterende sengestuemiljø til en ambulatorieklynge med 14 ambulatorier, 6 skopi-stuer,  en observationsafdeling på 250 m2 samt fællesområder med  personalefaciliteter, reception mm.

I projektets indledende fase har LB Consult ydet ingeniørrådgivning inden  for alle fag med alt, hvad det indeholder af tekniske løsninger, optimeret indretning og indedeklima mv. Efterfølgende havde vi ansvaret for at udbyde i totalentreprise.

 

Løsninger i projektet

Efter udbuddet overtog vi bygherrerådgivningsrollen, hvor vi havde ansvaret for kontraktforhandlinger, brugerinddragelse, opfølgning med totalentreprenør samt indkøb af alle bygherreleverancer.

Samtidig varetog vi projektlederrollen gennem hele forløbet.

Efter ombygningen var færdig fik vi ansvaret for at koordinere indflytningen.

 

Projektets mission

Ambulatorieklyngen skal sikre en fleksibel udnyttelse af lokalerne. Det var bygherres mission at have fokus er på patienten, og indretningen skulle derfor støtte op om optimale rammer for patientforløbet og den daglige drift.