Visualisering af Grønnebro

Grønnebro

Projekt navn

Grønnebro

Bygherre

AKF Holding

Lokation

Hvidovre

Tidsperiode

2023 til 2025

Nøgletal

Omfang: 16.000 m - 10 bygninger, 171 lejligheder

Ydelse: Bygherrerådgivning og teknisk bygherrerådgivning - ingeniør og arkitekt

Samarbejdspartner: JCN Bolig, Mangor & Nagel, BOGL

Visualisering af Grønnebro

171 boligere centralt i Hvidovre

Grønnebro er et nyt by- og boligudviklingsprojekt i Hvidovre Nord med fokus på fællesskab og natur.  Som bygherrerådgiver for AKF Holding på projektet Grønnebro, har vi gransket udførelsesprojektet og efterfølgende bygherre- og fagtilsyn samt drift-procesfacilitering og teknikmøder.

171 boligere centralt i Hvidovre

Grønnebro er et nyt by- og boligudviklingsprojekt i Hvidovre Nord med fokus på fællesskab og natur. 

Som bygherrerådgiver for AKF Holding på projektet Grønnebro, har vi gransket udførelsesprojektet og efterfølgende bygherre- og fagtilsyn samt drift-procesfacilitering og teknikmøder.

 

Løsninger i projektet

Projektet vil blive udviklet med fokus på høj kvalitet gennem dygtigt håndværk og langtids­holdbare materialer. Fra start til slut vil projektet blive opført under stor hensyntagen til omgi­velserne. Herunder vil der blive truffet de nødvendige forbehold med henblik på at sikre et trygt og sundt arbejdsmiljø både på og omkring byggepladsen, samt sikre færrest mulige gener for byggeriets naboer.


Grønnebro vil blive DGNB-certificeret til guldniveau.

 

Projektets mission

Grønnebro er et nyt, grønt by- og boligprojekt båret af en vision om at danne bro mellem ­naturen og byen, og mellem mennesker på tværs af alder, baggrund og livssituationer. Med respekt for stedets omgivelser, ønsker Grønnebro at styrke de allerede eksisterende bymæssige kvaliteter og samtidig fremme bynaturen i Hvidovre Nord, så hverdagslivet fyldes med grønne og urbane oplevelser. Bygherre ønsker at omdanne det nuværende asfalterede ­område til et grønt bolig- og byområde, så mennesker kan trives tæt på byen.


Og der vil være plads til alle – forskellige boligtyper og størrelser, fælleshus og -faciliteter samt grønne uderum, der imødekommer beboere og byens borgere. Med togstation, caféer, dagligvare- og udvalgsbutikker, uddannelses- og daginstitutioner, samt grønne oaser lige inden for rækkevidde, bliver Grønnebro et attraktivt hjem for alle, der ønsker at bo bynært.

Visualisering: Mangor & Nagel

Visualisering af Grønnebro

Tværfagligt samarbejde