Billede af grønt område imellem bygningerne

Psykiatrisk Center Ballerup

Projekt navn

Psykiatrisk Center Ballerup

Bygherre

Region Hovedstaden

Lokation

Danmark, Ballerup

Tidsperiode

2015 til 2019

Nøgletal

Omfang: 6.000 m2, Fagentrepriser og storentreprise

Ydelse: Projektering, fagtilsyn og opfølgning, energioptimering, miljøhåndtering

Fag: Konstruktioner, VVS, ventilation, køling, el og svagstrøm, auditor - bæredygtighed

Smarbejdspartner: Nordic Office of Architeturec

Billede af ankomstbygning hos Psykiatrisk Center Ballerup

Nyt trivselsfremmende behandlingscenter.

For Region Hovedstaden har vi som ingeniørrådgiver været med til at skabe et nybyggeri, der skal kunne danne bedre rammer i Psykiatrien. for behandling af voksne med spiseforstyrrelser

Fasedelt behandlingsmiljø

Det nye center tilbyder et fasedelt behandlingsmiljø for centrets patienter. Byggeriets 5 bygningskroppe er udlagt med fokus på at skabe ro om de enkelte behandlingsformer i et anlæg, og som generelt inddrager kontakten til de grønne omgivelser som den primære kvalitet

Billede af oversigt / væggrafik fra Psykiatrisk Center Ballerup

Løsninger i projektet

Byggeriet bygger videre på en eksisterende ydmyg arkitektur i et grønt parklandskab. For at opnå et så lavt energiforbrug som muligt har vi valgt et intelligent ventilationssystem, der kan regulere behovet for frisk lufttilførsel ift. antal personer i bygningen. I udvalgte områder er udført døgnrytmebelysning, der hjælper patienterne til at sove bedre som en del af behandlingen. Centrets medarbejdere får også gavn af det dynamiske lys, der skifter automatisk i løbet af dagen og ikke mindst de, der arbejder om natten.

Projektets mission

Ny Psykiatri Ballerup er etableret som led i Region Hovedstadens strategi om bedre rammer for patientbehandlingen inden for psykiatrien.