Billede af byggeriet på Papriøen

Papirøen - Christiansholm

Projekt navn

Papirøen - Christiansholm

Bygherre

Udviklingsselskabet CØ P/S

Tidsperiode

2018 til 2020

Nøgletal

Omfang: 64.750 m²

Ydelser: Miljørådgivning

Holmen centralt i Københavns Havn, Christiansholm, er bedre kendt i folkemunde som Papirøen. Dette tilnavn fik området grundet dens fortid som centrallager for papir til avisproduktion. 

Norconsult har været miljørådgiver på projektet i forbindelse med opgravning og bortskaffelse af forurenet jord.

 

Løsninger i projektet

Der er forinden udført miljøundsøgelser af jord og grundvand samt forklassificering af de ca. 250.000 tons overskudsjord.

Inden bortkørsel af alt overskudsjord, har vi udarbejdet anmeldelse om jordflytning.

Ved opgravning af de ca. 250.000 tons overskudsjord har vi udført miljøtilsyn med opgravning som tog næsten 1 år.

 

Projektets mission

Planen for Papirøen er, at bevare området i centrum af København som et tilløbsstykke for hverdagslivets kultur og socialt liv, når boliger og hotel skyder op på grunden.

Tværfagligt samarbejde