Bygningsdrift

Vores rådgivning er rettet mod alle som beskæftiger sig med bygningsdrift, energioptimering og vedligeholdes af ejendomme. Vi bistår driftsherrer med både strategisk, taktisk og operationel planlægning og udvikling af ejendomme og ejendomsporteføljer for, i et tæt samarbejde og med udgangs i kundens behov, at opnå den størst mulig værdi indenfor organisationens ressourcer.

Med en strategisk planlægning er vi med til at sikre den langsigtede udvikling herunder også systematikker, hvor den taktiske har fokus på konkrete initiativer. I den operationelle fase omsættes initiativer og tiltag i den daglige drift.

Foruden den tekniske rådgivning rådgiver vi med forandringsledelse, work smarter, omkostningsflow og optimering af ressourcer

I Norconsult kan vi hjælpe dig med den rigtige kortlægning, analyse og implementering af den tekniske bygningsdrift, for herved at opnå betydelige besparelser og øget kvalitet og komfort. Man får samtidig skabt valide beslutningsgrundlag for sin drift og vedligehold.

 

  • Jeanette Johansson

    Afdelingsleder, Bygherrerådgivning, Herlev

  • Henry Sørensen Schmidt

    Tekniske installationer og drift, Viborg

  • Kontakt os