DTU Bygning 112, 128 og 129, 130 byggeteknologi, 211 Kemi, Vind Risø, Life Science og Bio Engineering.

Projekt navn

DTU Bygning 112, 128 og 129, 130, 211, Vind Risø, Life Science og Bio Engineering.

Bygherre

DTU (Bygningsstyrelsen)

Lokation

Danmark, Lyngby og Roskilde

Tidsperiode

2013 til 2022

Nøgletal

Omfang: 2.000 m2 – 40.000 m2

Samarbejdspartner: Christensen & Co, Rørbæk & Møller

Stærkt samarbejder over flere projekter

Norconsult har som ingeniørrådgiver for DTU, været en del af at projektere flere bygningsværker for DTU -¬ Bygning 112, 128 og 129, 130 byggeteknologi, 211 Kemi, DTU-Vind på Risø, Life Science og Bio Engineering. I forbindelse med omtalte seks projekter, har Norconsult haft mulighed for at udvikle et stærkt samarbejder, der kan danne basis for fremtidige projekter.

Bygninger med et formål

Bygningernes individuelle formål har været essensen for valg af arkitektur, udformning, materialevalg samt bæredygtighedstiltag. Eksempelvis har et af fokuspunkterne i bygning 112 at skabe et bæredygtigt byggeri der understøtter bygnings forskning med genanvendelse af affald, restprodukter, husdyrgødning og bygningsaffald. Ligeledes er der i bygning 130, der er et beton- og materialelaboratorium, taget højde for bygningens overordnede funktion. Der er skabt et bedre studiemiljø som kan danne ramme om såvel materialeforskning som instituttets løbende undervisning i byggeteknologi. Bygning 130 afspejler bygningens aktivitet og står i rå beton, som er et gennemgående, synligt element i både interiør og eksteriør.

Projektets mission

DTU har store ambitioner for deres projekter. De ønsker at bygningerne kan støtte op omkring det tværfagligt samarbejde, samt at skabe de bedst mulige rammer for et attraktivt og stimulerende univers til forskning og læring for både elever og personale.