Billede af Danmarks Rockmuseums legendariske trappe

Danmarks Rockmuseum

Projekt navn

Danmarks Rockmuseum

Bygherre

Danmarks Rockmuseum

Lokation

Danmark , Roskilde

Tidsperiode

2012 til 2016

Nøgletal

Omfang: 3.150 m2, Hovenentreprise

Ydelse: Projektering, fagtilsyn, Byggeledelse

Fag: Konstruktioner, VVS-installationer, ventilation, køling samt stærk- og svagstrøm

Samarbejdspartner: COBE, MVRDV

luftfoto af Danmarks Rockmuseum

Centralt i Roskildes fortæller Danmarks Rockmuseum historien

Norconsult har som ingeniørrådgiver været med til at forvandle et tidligere industriområde til et aktivt og attraktivt kulturelt nyt kvarter, Musicon. På den centrale placering i den nye bydel, sætter bygningen stemningen og fortæller rockens historie med sine guldnitter i facaden, markante røde løbere og fascinerende tagudhæng.

En bygning med mange funktioner

Museumsbygningen indeholder både udstillinger, lydlaboratorium, interaktive installationer, events, café mm.

Museet, der er på fire etager, er placeret markant mellem to af de eksisterende haller og vil være hævet over terræn med en kraftig udkragning til markering af indgangen.

Stueetagen indeholder foyer og scene, billetsalg, toiletter, garderobe samt elevatorer til etagerne med administration på 1. sal og udstillingsarealer på 2. og 3. sal.

Museets foyer er ud over at være indgang til museet også en fælles indgang til hele Bydelshuset, og samtidig kan foyeren benyttes som scene for koncerter mm.

Billede af Danmarks Rockmuseums indgangsparti

Løsninger i projektet

Konstruktionen er opbygget af fire betonkerner i to etager ca. 10 meter, med en overliggende udkraget gitterkonstruktion. Dæk er udført som skiver. Konstruktionen er udført med fire gitterdragere, der har vederlag på de underliggende betonkerner. Gitterdragerne udføres 22 meter udkraget og med dobbelt rumhøjde i udkragningen.

Projektets mission

Musicon var en tidligere betonfabrik ejet af Unicon, som blev købt af Roskilde Kommune. Roskilde Kommune havde en ambition om at omdanne området fra postindustrielt fabriksområde til en nyt kreativ bydel, som binder Roskilde by tættere sammen med Dyrskuepladsen, Roskilde Festivals tilholdssted. Danmarks Rockmuseum er et af områdets nye tiltag.