Billede fra Socialpsykiatriske boliger i Aars

Socialpsykiatriske boliger i Aars

Projekt navn

Socialpsykiatriske boliger i Aars

Bygherre

Region Nordjylland & Vesthimmerland Kommune

Tidsperiode

2016 til 2019

Nøgletal

Omfang: 20 kommunale boliger, 1.133 m² og et fælleshus, 800 m², 40 boliger for Region Nordjylland

Ydelse: Projektering, opfølgning, byggeledelse og fagtilsyn

Fag: Arkitekt og ingeniør (konstruktioner, VVS-installationer, ventilation, stærk- og svagstrøm, anlæg)

Samarbejdspartner: Norconsult har leveret arkitekt- og ingeniørydelser i totalrådgivning

Billede fra Nye socialpsykiatriske boliger i Aars

Nye socialpsykiatriske boliger med fokus på sociale aktiviteter

Norconsult har som ingeniørrådgiver for Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune, været en del af at skabe et nyt boligområde med socialpsykiatriske boliger. Projektet sigtede som udgangspunkt mod bæredygtigstiltag og certificering og i vurdering af de 40 kriterier, der er omfattet af DGNB-certificeringen, var det muligt at sammenligne individuelle bygninger ud fra et fælles sæt kriterier og sikre en entydig, målbar standard for alle bygninger.

Trygt boligområde

Bebyggelsen opleves i skala og udtryk som et sammenhængende, trygt og imødekommende boligområde, der på naturlig vis knytter an til den omgivende by og med det grønne element som samlende kraft.

Løsninger i projektet

Arkitekturen er enkel og rubust med et formsprog og en materialitet, som er genkendelig og kvalitetspræget og i forlængelse af danske arkitekturtraditioner. Hertil  med proportioner og detaljerer der signalerer bolig mere end institution - et sted, man gerne vil kalde hjemme.

Alle bebyggelsens delområder er formet, så de favner en gårdhave. Gårdhaven er et gennemgående tema, som skaber trygge nærområder tæt på den enkelte beboer. Et fælleshus er udformet som en enkelt disponeret bygning i u-form.

Bebyggelsens dynamiske formsprog skaber en stor variation af rum, forløb og oplevelser. Små afgrænsede rum til den stille stund på en bænk og åbne rum til mere udadvendte sociale aktiviteter.

Projektets mission

Bygherrens  mission med de nye boliger er at styrke deres overbevisning om at  mennesker udvikler sig gennem relationer og fællesskaber og denne tanker danner baggrund for bebyggelsen formsprog.