Certificerede statikere

I forbindelse med det nye bygningsreglement 2018 blev den tekniske sagsbehandling i kommunen nedlagt, og i stedet blev der indført en certificeringsordning for at sikre, at de bærende konstruktioner lever op til kravene i normer og standarder.

Efter de nye regler skal den statiske dokumentation for de bærende konstruktioner udføres eller kontrolleres af en statiker certificeret til den foreliggende konstruktionsklasse. For konstruktioner, hvor konsekvenserne af svigt er særligt alvorlige (CC3+), forlanger bygningsreglementet desuden trediepartskontrol udført af en uafhængig certificeret statiker certificeret som trediepartskontrollant.


Hos Norconsult har vi certificerede statikere til at kunne virke som statiker i alle konstruktionsklasser, og som trediepartskontrollant. Norconsult arbejder på at få yderligere ingeniører certificeret, fordi kravet om certificerede statikeres medvirken er gældende fra 1. januar 2020, og også vil omfatte mindre bygninger.

  • Zeinab Hamedy

    Afdelingsleder, Herlev, certificeret statiker KK3/4 og Tredjepart

  • Kontakt os