Investorrådgivning

Vi har stor erfaring med at finde gode investeringsemner for vores kunder og, hvis behovet er der, også den nødvendige kapital enten via udenlandske kapitalfonde eller danske pensionskasser og fonde.

Vi kigger på alle typer af segmenter indenfor bygningsmæssige investeringer, herunder boliger, erhverv, hotel, plejecentre, detail, logistik samt datacentre.

Geografisk dækker vi hele Danmark, primært med fokus på de større byer, men også f.eks. rækkehusprojekter i mindre byer.

Strandede lokalplaner kan vi tage op på ny og hjælpe med at få gennemført i de respektive kommuner, med et helt nyt hold af investorer og arkitekter, vi formidler kontakten mellem sælger og køber og sikre sammen med vores klient at alle risici er afdækket i forbindelse med købet.

 Det er godt at starte med at formulere den gode idé for et udviklingsområde. Det gælder både for nybyggeri, modernisering, renovering eller udvidelse af eksisterende byggeri.

Vi kan kortlægge potentialer og udarbejde et koncept, der skaber værdi for både for dig som bygherre og for lokalområdet. Konceptet og idéen skaber fundamentet, og sammen kan vi sætte det i proces.

  • Jan Bo Hjelmbjerg

    Market Director, Byggeri & Anlæg, Herlev

  • Kontakt os