Projektudvikling

Vi tilbyder at hjælpe med udviklingen af dit projekt, hvor vi bl.a. har et kommercielt fokus på udvikling og optimering af kunders eksisterende ejendomsportefølje.

Vi udfører totaløkonomisk og teknisk vurdering af mulighedsstudier, opsøger og finder attraktive investeringsmuligheder, både grunde og eksisterende ejendomme enten off-market eller kommende udbud samt hjælper kunderne med at få gennemført disse projekter fra idé til færdig lokalplan.

Eksisterende ejendomme

Vi tilbyder rådgivning i de tidlige faser omkring eksisterende ejendomme i samarbejde med vores faglige afdelinger, som giver kvalificerede beslutningsoplæg for dig som bygherre.

Vi har stor erfaring i at skabe varig værditilførsel til ejendomme og porteføljer gennem tiltag, der sikrer fremtidig fleksibilitet samt sikrer opnåelse af bæredygtighedsmål og energibesparelser.

Vores force som bygherrerådgiver er vores tætte samarbejde de faglige afdelinger. Vi analyserer, programmerer og leder processer i forhold til udvikling, konvertering og renovering af ejendommene inden for de tekniske, økonomiske og tidsmæssige rammer.

  • Jan Bo Hjelmbjerg

    Market Director, Byggeri & Anlæg, Herlev

  • Kontakt os