Frihed til faglighed

Frihed til faglighed

I Norconsult går en stærk kultur hånd i hånd med høj faglighed. For når medarbejderne ved, hvad kollagen på modsatte side af skrivebordet kan, er det nemmere at trække på hinandens fagligheder og løse projekter i fællesskab.

Gode udviklingsmuligheder, giver gode og glade medarbejdere. I Norconsult er medarbejderne altid i fokus. For det er deres passion, faglighed og drivkraft, der gør, at vi hver dag kan løfte morgendagens byggeopgaver.
Sara Loft Sakhat

Sara Loft Sakhat

At styre større byggeprojekter i mål kræver både byggemæssig viden og erfaring med planlægning. Derfor har Norconsult en afdeling for erfarne projektledere, som hver dag sørger for, at vores mange byggeprojekter går op i en højere enhed.

Det er en kunst at kunne styre et Norconsult-projekt i mål, der ofte huser en masse kompleksiteter. Derfor har husets projektledere for nylig været igennem et sejt forløb, der har rustet dem til at planlægge, budgettere og styre projektforløb i alle størrelser og karakterer.
”Jeg sætter en stor ære i at tage del i større projekter, som kræver en fuldtidsprojektleder til at koordinere – både på tværs af fagområder internt og mellem eksterne samarbejdspartnere. Jeg elsker at få lov at være kreativ for at kunne imødekomme alle ønsker, og generelt få det hele til at gå op i en højere enhed. Jeg skal få alle kasketter til at tale sammen - og tale samme sprog. For vi skal sammen i mål, og det gør vi bedst, når vi anvender hinandens spidskompetencer,” siger projektleder i Norconsult, Sara Loft Sakhat.

Faglig stolthed og godt humør sætter sit præg på kontorerne, når vores medarbejdere hver dag løfter prestigefyldte projekter og spændende udfordringer både på tegnestuen og ude i marken. Det kræver et bredt spænd af forskellige fagspecialister – og et godt samarbejde på tværs af huset.
”I Norconsult oplever jeg, at vi er åbne og lydhøre for hinandens fag. Det tror jeg, at vi kommer rigtig langt med. Det får os til at gå langt for hinanden og gøre os umage for hinanden. For vi vil gerne gøre livet nemmere for vores kollager. Det stærke samarbejdet er vigtigt på tværs af fag og afdelinger, men også hos eksterne samarbejdspartnere,” fortsætter Sara Loft Sakhat.

I Norconsult er det vigtigt, at vores medarbejdere trives med hinanden både fagligt og socialt. Det bidrager vores aktive personaleforening blandt andet til, når de sørger for sjove og hyggelige aktiviteter, der samler huset på tværs af afdelinger.

Martin Kramer

I Norconsult går en stærk kultur hånd i hånd med høj faglighed. For når medarbejderne ved, hvad kollagen på modsatte side af skrivebordet kan, er det nemmere at trække på hinandens fagligheder og løse projekter i fællesskab.

”Vi spiller hinanden gode på de kompetencer vi hver især har. Det er på den måde, vi udnytter den viden, der er i virksomheden.” siger projektchef og bygningsrådgiver Martin Kramer.

De seneste år er antallet af medarbejdere i Norconsult vokset markant. Derfor skal vi stadig passe på den stærke kultur, som medarbejderne har bygget op sammen.

”Selvom vi er vokset meget de senere år, føles strukturen stadig som en mindre organisation, hvor der ikke er langt fra studentermedhjælper til leder. Vi har frie tøjler til selv at planlægge, hvordan vi tilgår en sag bedst muligt – og det gør vi bedst, når vi taler sammen på tværs af fagligheder og niveauer.”

I Norconsult lægger vi stor værdi i, at vores medarbejdere er både fagligt kompetente og ansvarlige rådgivere. Det giver muligheden for at give en høj grad af frihed til at vores medarbejdere løser deres opgaver for både kunden og forretningens bedste.

Piotr Taradajko

Gode udviklingsmuligheder, giver gode og glade medarbejdere. I Norconsult er medarbejderne altid i fokus. For det er deres passion, faglighed og drivkraft, der gør, at vi hver dag kan løfte morgendagens byggeopgaver.

”Når man brænder for sit fag, er det et stort privilegie at være på en arbejdsplads, der favner ens interesserer og mulighed for at udvikle dem. Jeg har eksempelvis færdiggjort et tre-ugers brandsikringsforløb og nyder generelt, at jeg har mulighed for at udvikle og dygtiggøre mig, samtidig med, at det skaber værdi for Norconsult. I sidste ende betyder det også, at vi kan give endnu bedre rådgivning til vores kunder,” siger @Piotr Taradajko, projektleder og VVS-specialist i Norconsult.

I Norconsult har vi en fast tro på, at vores medarbejder med deres individuelle fagligheder ved bedst. Derfor har medarbejderne altid frihed til at sætte deres faglighed i spil, og vælge den løsning, de mener, skaber størst værdi for kunden.

”Frihed til medarbejdere og til at vælge den rigtige løsning efterlader en stærk samarbejdsånd, hvor alle løfter i flok. Som projektleder på opgaver er min fineste opgave at drive projekter og føre dem i hus – det gør jeg bedst, når mine kollager byder ind med deres specialistkompetencer, så vi kan hjælpe hinanden med at løfte den faglige viden og skabe de bedste løsninger for vores kunder,” siger @Piotr Taradajko, projektleder og VVS-specialist i Norconsult.