• Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Ludvika og Sundsvall

På Norconsult har vi Sveriges största samlade kompetens för vattenbyggnad inom området mekanik för vattenkraftanläggningar och dammar. Avdelning Vattenbyggnadsmekanik är en engagerad och kompetent avdelning som består av både konstruktörer, beräkningsingenjörer och uppdragsledare inom vattenkraft och dammar.

 

Våra tjänster består bland annat av förstudier, utredningar, konstruktion, hållfasthetsberäkningar, projekt- och byggledning, entreprenadbesiktningar och fördjupade inspektioner för dammsäkerhet. En av våra specialistkompe­tenser är att detaljkonstruera dammluckor, där vi har mycket lång erfarenhet inom området.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!

Vi önskar även växa med flera teknikområden inom samhällsbyggnad, så även om du inte är mekanikingenjör är du välkommen med din ansökan!