Erfaren VVS-rådgiver – Bygg og Eiendom VVS

 • Fast stilling
 • Ansøgningsfrist: 01.06.2023

Arbejdssted: Drammen - Hotvetalléen , Hønefoss , Lillestrøm , Oslo - Telegrafen og Sandvika Vestfjordgaten

Norconsult søker erfarne VVS-rådgivere med avdeling Bygg og Eiendom VVS som vil være med og utvikle fremtidens bygg og som vil bli del av et sterkt fagmiljø. Avdeling Bygg og Eiendom VVS har en realistisk ambisjon om å være den ledende VVS-rådgiveren i privatmarkedet Oslo-regionen og har et meget godt markedsgrep og høy ordrereserve.

Vi søker deg med minst 5 års erfaring som rådgiver, prosjektleder eller disiplinleder/fagansvarlig innen VVS-prosjektering. Du har formell kompetanse innen VVS, klima, energi og/eller kuldeteknikk på bachelor- eller mastergradnivå, og har en faglig trygghet og interesse for å løse komplekse utfordringer. Du har gjerne ledet team og har erfaring med prosjektering i Revit, og tilhørende støtteverktøy. Du må ha gode skriftlig og muntlige kommunikasjonsevner, og det er en fordel om du har et godt nettverk i byggebransjen.

Dette som følge av stor oppdragsmengde og med klare vekstambisjoner innen markedsområdet. Primært vil arbeidsoppgavene knytte seg til bygg- og eiendomsprosjekter i Stor-Oslo, Drammen, Ringerike og Romerike, med hovedvekt på nærings- og undervisningsbygg i tidlig- og detaljfase. Stillingen vil by på store muligheter for faglig og personlig utvikling i et solid og dynamisk miljø, hvor vi er opptatt av å lære av hverandre og å utvikle bærekraftige og gode bygg for fremtiden.

Avdeling Bygg og Eiendom VVS består av 57 personer fordelt på 4 jevnbyrdige grupper med en god blanding av erfarne og yngre medarbeidere. Avdelingen har tilstedeværelse i Oslo, Drammen, Hønefoss og Lillestrøm i tillegg til hovedkontoret i Sandvika. Våre kunder er primært private byggherrer, utviklere og entreprenører, samt offentlige byggherrer. Avdelingen er primært engasjert i tidligfase og detaljprosjektering i privatmarkedet for næringsbygg i Oslo-området, samt offentlige bygg som skoler og omsorgsbygg.

Blant større, pågående oppdrag er Spektrumskvarteret (forprosjekt i samspill), Construction City (for- og detaljprosjekt kontor), Helgerudkvartalet Sandvika (detaljprosjekt kontor, næring og bolig), Livsvitenskapsbygget (detaljprosjekt lab- og kontorbygg), Campus Ullevål (for- og detaljprosjekt kontor og lab), Horten Industripark (for- og detaljprosjekt lab, kontor, verksted), Kringkastingsbygget (tidligfase), Stovner Bad (for- og detaljprosjekt svømmehall)  samt en rekke andre oppdrag innen næringsbygg og skoler i Oslo og omegn (tidligfase, forprosjekt og detaljprosjektering). I tillegg har vi dedikerte fagspesialister innen slukkeanlegg og kompetanse på tilstandsvurderinger, inneklima, målinger, prosjektledelse mm.

Med over 300 kompetente VVS-rådgivere på landsbasis får du i Norconsult tilgang til Norges største fagmiljø innen VVS å støtte deg på og sparre med. Fagområdet VVS og avdelingen spesielt ligger langt fremme i bruk av digitale prosjekteringsmetoder og egenutviklede tilleggsapplikasjoner i Revit. Avdelingen er en del av Divisjon Teknikk og Industri på hovedkontoret i Sandvika som omfatter fagene VVS, Energi, Elektroteknikk og Automatisering med over 300 sivilingeniører og ingeniører.

Arbeidsoppgaver

Avdelingen har et bredt spekter av oppdrag, og vi er interessert i deg som kunne tenke deg å jobbe innenfor de fleste av følgende områder:

 • Prosjekteringsledelse, oppdragsledelse, fagansvar og disiplinledelse VVS. Dette kan omfatte både enfaglige og tverrfaglige oppdrag i alle faser og ulike entreprisemodeller

 • Opplæring av yngre medarbeidere og bidra til erfaringsoverføring mellom oppdrag

 • Rådgivning, prosjektering og oppfølging av VVS-tekniske anlegg

 • Økonomistyring, oppdragsledelse og planlegging av prosjekter

 • Beregninger, analyser, funksjonsbeskrivelser

 • Prosjektering av VVS-anlegg i Revit

 • Relasjonsbygging i og utenfor Norconsult, markedsarbeid og tilbud

Hos oss får du

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Stor fleksibilitet i arbeidshverdagen

 • Fokus på kompetanseutvikling

 • Tilgang til attraktive og utfordrende prosjekter i Norges største og tyngste VVS og energimiljø med mulighet til å jobbe både enfaglig og tverrfaglig

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Muligheter til å jobbe med ny teknologi og prosjekteringsmetoder

 • Godt arbeids- og sosialt miljø.

 • Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm.

 • Sommertid med 7-timers dager

 • Fri i påskeuken og mellomjula

 • Attraktive, sentrale kontorlokaler med gratis parkering

 • Bonus knyttet til selskapets resultat

 • Aksjeprogram for eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

Ønskede kvalifikasjoner

 • Universitets- eller høyskoleutdannelse, evt annen relevant teknisk utdannelse kompensert med erfaring

 • Ansvarsbevisst

 • Flink til å formulere deg muntlig og skriftlig

 • Kreativ og løsningsorientert

 • Er faglig ambisiøs med analytiske evner

 • Faglig trygg

 • Erfaring med VVS-rådgivning og potensiale til å lede team i oppdrag

 • Erfaring med modellering i Revit er en fordel

 • Egne kunderelasjoner er en fordel

Innenfor fagområdet er det i dag utstrakt faglig samarbeid på tvers av kontorene for å utvikle de beste, og mest innovative tekniske løsningene. Norconsult har landsdekkende faglige nettverk som du vil bli en del av.

Kontorsted: Hovedkontoret i Sandvika eller på et av hovedkontorets øvrige lokasjoner (Kongensgate 21 i Oslo, Drammen, Hønefoss, Lillestrøm, Ski) i kombinasjon med Sandvika

Søknader vil bli behandlet fortløpende – ikke vent med å sende inn din søknad!

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et tverrfaglig rådgiverselskap, og våre 5 600 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.