• Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 02.06.2023

Arbejdssted: Göteborg - Theres Svenssons gata

När Norconsult växer och mår bra växer även behovet av att vidareutveckla vårt verksamhetsstöd. Nu söker vi en IT-chef som drivs av att utveckla både medarbetare och portfölj. En nätverkande framtidsbyggare med erfarenhet av förändringsarbete.

Din roll

Norconsult är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering och våra medarbetare anlitas som expertstöd i många viktiga och spännande samhällsprojekt. Nu står vi inför ett stort och spännande steg i vår resa då vi efter en tid av stark tillväxt siktar på en notering på Oslobörsen. Denna förändring höjer kraven och utmanar oss att bli ännu bättre. En IT-verksamhet i framkant och digitaliseringen av hela vår verksamhet är centralt i vår förmåga att ta nästa steg som organisation. Av den anledningen söker vi nu rätt person för att leda detta viktiga arbete.

IT-avdelningen, som utgår från huvudkontoret i Göteborg, består av åtta erfarna medarbetare som i olika grad samarbetar med koncernens IT-funktion i Norge. Avdelningens nära samarbete med koncernen-IT inom områden såsom strategi, infrastruktur, säkerhet, support, licenser, nätverk, projektledning samt inköp och leverans öppnar möjligheter för att både dela erfarenhet och kunskap, men även att nyttja fördelarna som kommer av att ingå i en större organisation.

  • I din roll som IT-chef leder och utvecklar du företagets IT-avdelning med budget- och personalansvar och säkerställer att avdelningen levererar IT-tjänster av hög kvalitet.

  • Du utvecklar och underhåller bolagets IT-strategi och miljö, är med och leder den digitala utvecklingen, samt bygger värdeskapande relationer med verksamheten och koncern-IT.

  • I samarbete med koncern-IT ansvarar du för en portfölj av affärskritiska programvaror och leverantörsrelationer som möjliggör en kostnadseffektiv IT-verksamhet.

  • Du bevakar företagets IT-aktiviteter för att säkerställa efterlevnad av lag- och kundkrav samt processer inom dataskyddsområdet.

  • Du arbetar med rekrytering och strategisk kompetensförsörjning inom IT.

Din profil

För oss är det viktigt att du har en gedigen ledarerfarenhet med personal- och resultatansvar och drivs av att möjliggöra verksamhetens utveckling i symbios med IT och teknik. Du innehar en strategisk höjd samtidigt som du även motiveras av att hitta effektiviseringar och förbättringar av nuvarande processer. Som person är du kommunikativ och pedagogisk samtidigt som du besitter en analytisk och strukturerad förmåga. Du förstår att nyckeln till utveckling ligger i relationsbyggande med de olika delarna av verksamheten.

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller kompetens som vi bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt förändringsarbete som du har lett och även erfarenhet av digitaliseringsarbete på strategisk nivå. Utöver det ser vi gärna en bakgrund inom IT hos en samhällsbyggnadsaktör likt vår, alternativt en offentlig aktör ur vår kundgrupp.

Du behöver obehindrat behärska svenska och engelska i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att något av dessa språk är ditt modersmål.

Norconsult

För Norconsult är alla människors lika värde och rättigheter en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha möjlighet att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig.

Norconsult har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är 5600 medarbetare i koncernen och 1100 medarbetare i Sverige utspridda på 39 kontor. Med engagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder.

Bekanta dig med din blivande chef:

https://www.linkedin.com/in/cfblom/

Välkommen med din ansökan!