• Fast stilling
 • Ansøgningsfrist: 15.06.2023

Arbejdssted: Narvik

Kan du tenke deg å være med å lede, utvikle og bygge ut Nord-Norge?

Vi har nå behov for flere dyktige medarbeidere til vårt team i Narvik.

Hos oss vil du få meningsfulle oppgaver og utfordringer! Norconsults kontor i Narvik utfører spennende og varierte oppdrag i et godt og trivelig arbeidsmiljø. Kontoret er i vekst og vi ønsker å styrke kontorets fagmiljøer

Vi har en god blanding av medarbeidere, både yngre fagpersoner og personer med lang og bred erfaring. Kontoret tilbyr også spisskompetanse innenfor flere sentrale fagfelt. 

Stillingen vil være utfordrende og utviklende for den rette personen. Samarbeid på tvers av fagområder og mellom kontorer innen firmaet, vil være en vesentlig del av hverdagen. Norconsult har både regionale og landsdekkende faglige nettverk som du vil bli en del av.

Narvik-kontoret har gjennom 20 år levert spesialkompetanse relatert til rådgivning både i tidlige prosjektutviklingsfaser og utbyggingsfaser. Herunder definere utfordringer, foreta rammeavklaringer, planavklaringer, markedsvurderinger, prosjektmodellering, tekniske kostnadskalkyler samt økonomiske lønnsomhetsvurderinger/analyser. Alt dette for at våre kunder skal ha et best mulig grunnlag for å kunne fatte riktige beslutninger vedrørende realisering av prosjekt/løsninger.

Der beslutning blir tatt om realisering av et utbyggingsprosjekt (stort eller lite), blir Narvik-kontoret ofte forespurt av kunden om å følge opp gjennom å påta seg ledende roller i gjennomføringsfasen. Alt etter kundens ønske påtar vi oss her oppgaver innen videre prosjektutvikling og rådgivning, prosjektledelse, byggherreombud, ansvarlig søker, SHA-ledelse, byggeledelse m.m. De siste år har vi hatt en overvekt av private oppdragsgivere.

Ved behov skreddersyr vi prosjektteam og henter inn nødvendig spissfaglig kompetanse blant Norconsults ansatte rundt om i Norge og i utlandet. Er ikke dette tilstrekkelig, har vi utstrakt samarbeid med en rekke andre eksterne fagmiljøer. 

Vi oppfordrer på denne stillingen både erfarne og helt nyutdannede til å sende oss en søknad.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Prosjektledelse i små og store bygg- og anleggsoppdrag

 • Varierte arbeidsoppgaver i alle planfaser

 • Prosjektutvikling

 • Oppdragsledelse

 • Utarbeide anbudsdokumenter og kostnadskalkyler

 • Oppfølging på byggeplass

 • Tilbudsarbeid

For oss er det viktig at du:

 • Er sivilingeniør/ingeniør.

 • Relevant erfaring innen prosjektledelse

 • Har gode evner og interesser for fagområdet

 • Har god muntlig og skriftlig formidlingsevne

 • Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging

 • Er kreativ og løsningsfokusert

Hos oss får du:

 • Motiverende og utviklende prosjekter med flerfaglige utfordringer og team

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Bonus knyttet til selskapets resultat

 • Aksjeprogram for eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Godt arbeidsmiljø

 • Fokus på kompetanse- og personalutvikling, kurs og opplæring

 • Studieturer, sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.


Innsendelse av søknad: Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et tverrfaglig rådgiverselskap, og våre 5 600 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.