• Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Göteborg - Theres Svenssons gata , Stockholm - Hantverkargatan og Örebro

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Våra konstruktionstjänster bygger på en samlad erfarenhet av planering och genomförande inom ett brett spektrum av konstruktionsfrågor och personligt engagemang med mål att uppnå bästa lösningar med nöjda kunder i varje projekt. Vår breda kunskap och långa erfarenhet gör att vi kan genomföra avancerade uppdrag över hela landet. Vi arbetar i samtliga skeden med nybyggnationer såväl som ombyggnationer, besiktningar och fuktutredningar. Vi arbetar med både offentliga och privata beställare inom hela bygg‐ och fastighetssektorn, vilket ger en spännande variation av projekttyper.