• Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Göteborg - Theres Svenssons gata

Planeringen av det hållbara samhället kräver tvärfacklig expertis och en stor förståelse för strategi, något som vi har utvecklat under lång tid. Med djup kunskap om hur livsmiljön och den fysiska strukturen påverkar människors vardag och livsmönster arbetar vi tillsammans för att skapa kreativa lösningar som möjliggör en robust och hållbar utveckling såväl lokalt, regionalt som nationellt.

Våra uppdrag sträcker sig från övergripande planering på nationell och regional nivå ner till enskilda stadsdelar eller kvarter. Vi har många olika uppdrag på gång inom översiktsplanering och detaljplanering. Andra uppdrag vi arbetar med är t ex strukturplaner, bebyggelseförslag, gestaltningsprogram, social hållbarhet, medborgardialoger. Våra kunder är allt från statliga eller kommunala aktörer till enskilda fastighetsägare eller projektutvecklare.

 

I varje uppdrag arbetar vi för att bidra till en långsiktigt hållbar livsmiljö och främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. Det kräver engagemang, gott samarbete och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Inom stadsbyggnadsavdelningen i Göteborg har vi planarkitekter, samhällsplanerare, civilingenjörer och kulturgeograf. Vi har en bra spridning från juniora till experter.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!