Avdelning Väg & Järnvägsteknik

  • Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Göteborg - Theres Svenssons gata

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Vi erbjuder tjänster under hela processen vid byggandet av vägar och gator. Våra uppdrag spänner från idé till förverkligande av allt från stora väg­utbyggnader till mindre tillfartsvägar till bostads- och industriområden. Vår bredd och erfarenhet av större och mindre vägprojekt gör oss till en naturlig samarbetspartner när du behöver hjälp på vägen. Bland annat utför vi överbyggnadsberäkningar, kostnadskalkyler, tillgänglighetsanpassning och rådgivning. Dessa utför vi i ett antal skeden, som till exempel idéstudier, förstudier förprojekteringar och bygghandlingar.

Tunnelbyggen i infrastrukturprojekt omfattar tunnlar för vägar, järnvägar, tunnelbanor med mera. Vi har byggt upp en betydande kompetens och kapacitet från mer än 100 väg- och järnvägstunnelprojekt. Vi har dessutom en internationellt efterfrågad och unik kompetens inom bergsteknologi. Vi åtar oss alla typer av projekt från de första faserna till detalj­projekteringen och inspektionen av anläggningarna.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!