• Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Göteborg - Theres Svenssons gata , Halmstad , Karlstad - Gustaf Anders Gata og Örebro

Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till verklighet. Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och samarbete. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

I takt med att vårt samhälle utvecklas och byggs ut ställs allt större krav på en hållbar vattendistribution och hantering av dag- och spillvatten.

Inom Norconsult finns det idag ca 100 konsulter i Sverige med gedigen kunskap inom vattenrelaterade frågor i samhällsbyggnadsprocessen och med kompetens inom vatten och avlopp. Vi utför uppdrag i alla skeden från utredningar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar till förvaltningshandlingar. Vi är även med under byggskedet för erfarenhetsåterföring och uppföljning.

Inom avdelning VA-teknik arbetar vi främst med VA- och dagvattenutredning samt ledningsprojektering, projektering av dagvattenlösningar och ledningssamordning. Det kan handla om VA-, dagvatten- och skyfallsutredningar, upprättande av förfrågningsunderlag, bygghandlingar, stöd i byggprocessen, upprättande av relationshandling och mycket mer i alla typer av projekt från överföringsledningar och exploateringsområden till saneringsområden och ledningsrenovering.

På Norconsult tycker vi om att samarbeta och har specialistkunskaper inom flera områden. Vi arbetar ofta i tvärfackliga uppdrag där vi samverkar med övriga tekniker inom Norconsult men även med sido- och underkonsulter.

Vi utför uppdrag åt kommuner, statliga myndigheter, privata entreprenörer och exploatörer.

Oavsett om du är nyutexaminerad eller erfaren – varmt välkommen med din spontanansökan!