• Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Boden , Luleå og Piteå

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Avdelning Infrastruktur Norr har samlad kompetens inom VA, landskapsarkitektur och väg.

Våra landskapsarkitekter och landskapsingenjörer har en lång och bred erfarenhet av utredning, gestaltning och projektering där lagarbete ger oss en möjlighet att skapa kompletta helhetslösningar. I samarbete med övriga team är vi delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt såväl offentliga som privata miljöer.

Vår bredd och erfarenhet av större och mindre vägprojekt gör oss till en naturlig samarbetspartner när du behöver hjälp på vägen. Bland annat utför vi överbyggnadsberäkningar, kostnadskalkyler, tillgänglighetsanpassning och rådgivning. Dessa utför vi i ett antal skeden, som till exempel idéstudier, förstudier förprojekteringar och bygghandlingar. 

Inom VA-teknik arbetar vi i hela projektcykeln med alltifrån mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, via projektering och projektledning till byggledning, idrifttagning, besiktning, driftoptimering och utbildning. Många av våra vattenprojekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar samt riskanalyser av system för dricksvattenförsörjning och avloppshantering. 

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!