Norconsult præsenterer endnu et rekordregnskab

Fremgangen fortsætter hos den rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed Norconsult, der i 2022 løftede omsætningen fra 342 mio. kr. til 436 mio. kr., svarende til en stigning på 27 pct.

Norconsult i Danmark fastholder en markant vækstkurve og præsenterer et nyt rekordregnskab for 2022. Omsætningen vokser med 27 pct. til 436 mio. kr. mod 342 mio. i 2021. Årets resultat før goodwill-afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITA) er på 51 mio. kr. (11,6%), hvilket er markant over brancheniveauet.

Ifølge adm. direktør i Norconsult Danmark Thomas Bolding Rasmussen er fremgangen drevet af både organisk vækst gennem kompetent, tværfaglig rådgivning tæt på kunderne - geografisk såvel som i udførelsen af projekterne - samt via opkøb.

“Jeg er meget stolt af, at vi igen leverer et rekordregnskab og en markant vækst. Det gode resultat er helt på linje med vores vækstambitioner og kommer af vores høje faglighed og bundsolide rådgivning med fokus på enkelthed, kvalitet og ikke mindst nærhed til kunderne, som vi prioriterer højt. Der skal lyde en stor tak til alle medarbejdere i Norconsult, der gennem en samarbejdende og kundeorienteret rådgivning løser stadig mere komplekse opgaver,” siger Thomas Bolding Rasmussen.

HÆDRET MED GAZELLE-PRISEN

Efter en årrække med høj vækst blev 2022 året, hvor Norconsult fik tildelt Børsens Gazelle-pris, der hædrer virksomheder, der i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst har fordoblet omsætningen over de fire år.

Prisen var en stor anerkendelse af Norconsult forretningsmæssige udvikling de senere år, mener Thomas Bolding Rasmussen:

“Det er få virksomheder af vores størrelse, der tildeles en Gazelle-pris, da det kræver en meget massiv vækst. Det er en imponerende bedrift, som beviser, at vi har formået at integrere nye medarbejdere og kulturer i vores virksomhed med succes, og at vores arbejde inden for byggeri, anlæg og Life Science er i top”.

FRA 60 TIL 500 MEDARBEJDERE

I 2022 overtog Norconsult selskaberne JORD●MILJØ A/S og JORD●TEKNIK A/S, som har ekspertise i jordbunds- og miljøundersøgelser inden for bygge- og anlægssektoren. Opkøbsstrategien er fortsat i det nye år med købet af LB Consult, der blev det sjette opkøb på seks år. Dermed rundede Norconsult 500 medarbejdere og står nu endnu stærkere rustet med en bredere palette af kompetencer.

“Vi har en klar strategi om at styrke os gennem opkøb, fordi vi mener, at vi står stærkest ved at have mange strenge at spille på og ved at være på forkant med, hvad markedet efterspørger. Med vores tværfaglige tilgang, hvor vi yder rådgivning gennem alle faser af byggeprocessen, er vi i stand til at imødekomme stadig mere komplekse behov fra kunderne, siger Thomas Bolding Rasmussen.

Med overtagelserne øgede Norconsult desuden den geografiske tilstedeværelse med nye kontorer i Ballerup, Kolding, Grenå samt endnu et kontor i Århus.

Norconsult forventer i 2023 at fortsætte væksten som følge af både opkøb og organisk vækst. I det kommende år vil den tværfaglige rådgiver fortsat have et stærkt fokus på rekruttering, udvikling og faglig sparring.

NORCONSULT I DANMARK

Norconsult Danmark A/S beskæftiger ca. 500 medarbejdere, som yder rådgivning inden for byggeri, anlæg og Life Science. Virksomheden har hovedkontor i Herlev samt yderligere kontorer i København, Ballerup, Kalundborg, Kolding, Aarhus, Grenå, Viborg og Aalborg. Norconsult råder over en bred vifte af kompetencer og erfaringsområder, der gør virksomheden i stand til at yde professionel rådgivning til såvel byggeriet som industrien.