Norconsult har en uafhængig rapporteringskanal (Norconsult Speak Up), hvor medarbejdere kan rapportere brud på eller formodede brud på love, regler eller Norconsults etiske retningslinjer. Medarbejdere, der rapporterer bekymringer om eller overtrædelser af love og regler i god tro, skal ikke underlægges sanktioner. En anmeldelse vil blive behandlet fortroligt og vil blive fulgt diskret og grundigt op.

 

En anmeldelse skal registreres i Norconsult Speak Up.

 

Speak Up (deloitte-halo.com)

 

Speak Up administreres af Deloitte Advokatfirma AS (i det følgende kaldet Deloitte) på vegne af Norconsult koncernen. Alle rapporter vil blive taget alvorligt, og du modtager en bekræftelse fra en advokat hos Deloitte med ansvar for Norconsults whistleblowing indberetning, senest 24 timer efter, at du har indsendt din rapport.