• Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Sundsvall

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop olika expertkunskaper till en komplett lösning, Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Avdelning Mekanik & Anläggning har lång och bred erfarenhet av huvudsakligen mekanik- och rörkonstruktion, anläggningsteknik och beräkningar.
 

Våra tjänster består bland annat av förstudier, kalkyler, utredningar, konstruktion, hållfasthetsberäkningar, dokumentation, projektledning och produktutveckling. Vi verkar inom flera områden med tyngden på papper- och massaindustri, processindustri samt kemiindustri.
 

Norconsults kontor i Sundsvall är beläget på Universitetsallén 32 i företagshuset Metropol. Här sitter konsulter med kompetens inom framför allt energi och industri.
 
Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!