• Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Gävle , Göteborg - Theres Svenssons gata , Sundsvall og Örnsköldsvik

Projektledning & HMS arbetar med projektledning av stora och små
projekt i alla projekts skeden samt frågor inom hälsa, säkerhet och
miljö.

Vår kompetens sträcker sig genom projektets olika faser; från förprojektering och projektering till montageledning, utcheckning och igångkörning. Våra erfarna projektledare styr, planerar, kalkylerar och genomför projekt till fastställd kostnad,
tid och kvalitet. Att se över projektets risker och löpande rapportera projektets framåtskridande är självklara arbetsuppgifter för våra projektledare.

Inom området hälsa, miljö och säkerhet leder vi både korta och långa uppdrag i syfte att hjälpa kunderna att leva upp till gällande lagstiftning eller företagens interna krav. I den dagliga verksamheten hjälper vi till med tolkning av lagar och
regler, riskbedömningar, utbildningar, arbetsprocesser och rutiner för att bidra till en högre säkerhetsnivå.


Inom projekt agerar vi rådgivare inom säkerhets- och miljörelaterade frågor, exempelvis vid upphandling av kontrakt och som stöd för funktionerna BAS-P och BAS-U under byggprojekt.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!