• Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Stockholm - Hantverkargatan

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Utmaningarna sträcker sig från de stora globala klimatfrågorna ner till lokala och teknikspecifika åtgärder. Att säkra balansen mellan tillväxt och samhällsutveckling är en stor utmaning som kräver kunskap och förståelse utifrån olika perspektiv. Vi genomför miljösamordning, miljöplanering och utredningar som hjälper till att få våra städer att bli mer hållbara ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Våra insatser i värdekedjan har en klar tyngdpunkt på miljö i utredningsfasen. Stor vikt läggs även på alternativa analyser och lösningar, konkreta specifikationer kring åtgärder och lösningar, samt utvärdering av åtgärderna.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!