• Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Alingsås , Stockholm - Hantverkargatan og Västerås

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Vi arbetar med att skapa ett bra klimat inomhus samtidigt som påverkan på den yttre miljön blir så minimal som möjligt. Våra ingenjörer jobbar med ventilation, värme, sanitet, kyla och styr och är med från idéskedet till färdig byggnad. Vi utför även energikartläggningar, LCC-kalkyler, installations­samordning och 3D/BIM.

Vi utvecklar även framtidens solvärmelösning ASES, Active Solar Energy Storage, vilket markant minskar andelen köpt uppvärmningsenergi till fastigheter.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!