Senior Miljørådgiver grunnforurensning, vannovervåkning mv. Teamutvikler.

 • Fast stilling
 • Ansøgningsfrist: 01.07.2023

Arbejdssted: Tromsø

Norconsult er ledende på miljøkompetanse i Norge og har over 100 personer som arbeider fast med ulike miljørelaterte problemstillinger innen fagområder som forurenset grunn, miljøovervåking, marint miljø, hydrogeologi, miljøgeologi, miljøkjemi, miljø i bygg, miljøoppfølging og miljøstyring. I tillegg forbedrer vi daglig vår egen kompetanse innen bærekraft i prosjekter gjennom våre interne grønne veiledere og bærekraftskoordinatorer. Vi har fagkompetanse på flere kontorer i Norge og utlandet og vi samarbeider tett i fagnettverk bestående av høyt kvalifiserte miljøfaglige rådgivere.

I Tromsø skal vi nå styrke vår faggruppe med en senior miljørådgiver. Fagområdet er en av våre strategiske satsninger som vi har som mål å utvikle for å bli en sentral aktør i nord. Som seniorrådgiver vil du være viktig bidragsyter til å utvikle dette fagmiljøet hos oss.

Primært søker vi kandidater som har utdannelse innen miljøkjemi og -geologi, med erfaring innen temaer som forurensning i grunn og vann. Kandidater med kunnskap innen geokjemi, biologi, naturforvaltning, toksikologi, modelleringsverktøy, LCA og bærekraft (f.eks. bærekraftig massehåndtering eller EUs taksonomi) er også av interesse.

Vi ser etter deg som har interesse i å bidra til at Norconsults prosjekter ivaretar miljøet på en god måte. Du vil jobbe i tett samarbeid med vårt faglige landsdekkende fagnettverk, der vi utveksler kunnskap, arbeidsmetoder og bruk av verktøy på tvers av kontorer innad i organisasjonen. Som kompetansedelingstiltak arrangeres det blant annet fagseminarer og Teams-konferanser om utvalgte temaer. Vi har varierte oppgaver, og gode karrieremuligheter innen faget.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Miljøfaglig utdannelse på masternivå
 • Mer enn 5 års relevant arbeidserfaring, men nyutdannede med relevant faglig bakgrunn kan også søke
 • Erfaring fra relevant feltarbeid innen forurenset grunn, vannkjemi, miljøovervåkning
 • Erfaring med forurensningsproblematikk knyttet til bygge- og anleggsprosjekter og oppryddingstiltak etter pålegg
 • Erfaring og interesse for ulike verktøy innen GIS/AutoCAD/Modellering
 • Kunnskap om miljøforvaltningen
 • God formuleringsevne både muntlig og skriftlig på norsk
 • Er kreativ og løsningsorientert
 • Interesse for anlegg- og byggeprosjekter
 • Markedsorientert og med forretningssans
 • Godt humør, engasjement og gode samarbeidsevner
 • Førerkort for bil
 • Har praktisk sans
 • Er faglig ambisiøs med analytiske evner

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Dine oppgaver vil være varierte og vil kunne omfatte alle faser av et anlegg-/byggeprosjekt. De vil variere fra innspill til konsekvensutredninger og kartlegging i tidlig fase til rådgivning i teknisk prosjekteringsfase, til overvåkning av resipienter og planlegging av avbøtende tiltak. Oppgavene vil bli tilpasset din kompetanse, kombinert med dine og våre ønsker/behov for videre utvikling.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

 • Miljørådgivning og oppdragsledelse i store og små oppdrag, også tverrfaglige
 • Kartlegging av forurensning i jord, vann og sedimenter, inkl. feltarbeid
 • Tiltaksplaner, planlegging og oppfølging av praktiske tiltaksarbeider i forurenset grunn, sedimenter og vann
 • Risikovurderinger
 • Tilstandsrapportering
 • Konsekvensutredninger (KU) inkl. sårbarhetsanalyser i plansaker
 • Bærekraftig massehåndtering inkl. påvirkning/veiledning av kunder og dialog med myndigheter
 • Praktisk rettet rådgivning innen diverse forurensningssaker
 • Befaringer og oppfølging på anlegg
 • Miljøovervåkning
 • Søknader for utslippstillatelser
 • Samarbeid og kontakt med eksterne aktører
 • Kundeoppfølging, markedsføring og tilbudsarbeid

Innsendelse av søknad: Søknader sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider og skal inneholde søknad, CV og vitnemål. Legg gjerne med attester også. Mangelfulle søknader vil ikke bli vurdert.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. Søknader blir vurdert fortløpende.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et tverrfaglig rådgiverselskap, og våre 5 600 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.