• Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Göteborg - Theres Svenssons gata og Stockholm - Hantverkargatan

Att under hela projektet från idé till färdigt hus vara ett stöd för beställaren är viktigt och innebär ett stort och spännande ansvar. Med kompetens och kreativitet kunna se alternativ och förbättringar både inom ekonomi, miljö och tekniska lösningar ger på sikt en bättre byggnad.

Vår breda erfarenhet ger oss dessa möjligheter. Vi tar ansvar för att byggprojekt genomförs med rätt kvalitet och ekonomi på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt, från tidigt planeringsskede till färdig byggnad eller anläggning. Avdelningen består av erfarna och rutinerade konsulter med upp till 40 års erfarenhet av byggprocessen.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!