• Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Göteborg - Theres Svenssons gata

Broverksamhet finns på tre kontor i Norge (Sandvika, Trondheim och Bergen) och på tre kontor i Sverige (Göteborg, Borlänge och Luleå). Tillsammans är vi ca 40 i Sverige och 75 i Norge. Vi jobbar med broar men också med andra byggnadsverk i trafiknära miljöer.

Samarbete är vår viktigaste strategi för att kunna vara det företag som har bäst renommé både som leverantör till våra kunder och som arbetsgivare för våra medarbetare. Därför har vi inga regionala gränser. Vi erbjuder dig spännande uppdrag och utvecklingsmöjligheter i en miljö med allt från mycket erfarna till yngre kollegor och ett välutvecklat program för kompetensspridning.

Genom vår strävan efter samarbete deltar vi i alla typer av uppdrag och i alla skeden. På avdelningen i Göteborg leder vi uppdrag med tonvikt på detaljprojektering, bärighetsutredningar plus underhåll och förstärkning av befintliga konstruktioner. Vi har ett utvecklat samarbete med högskolorna genom undervisning, FoU-projekt och handledning av examensarbeten. I Göteborg jobbar vi även med analysuppdrag för impulsbelastade konstruktioner på uppdrag av myndigheter och privata beställare.