• Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Göteborg - Theres Svenssons gata

Framtidens byggnation kräver utveckling och helhetslösningar som är resurseffektiva, håller hög kvalitet och tar tillvara på både den yttre och inre miljön. Avdelning Arkitektur består av 55 arkitekter, inredningsarkitekter och byggnadsingenjörer med stor erfarenhet av kvalificerade planerings- och projekteringsuppdrag. Vi arbetar med allt från tidiga inventeringar, verksamhetsutredningar och programskisser till detaljprojektering och uppföljning under byggtiden.

Våra uppdrag spänner över en stor bredd av projekttyper såsom; skolor, bostäder, vård­projekt kontor, kulturbyggnader, simhallar och industriprojekt. Avdelningen har även specialistkunskaper inom bl.a. hållbarhet, tillgänglighet, 3D/BIM-samordning och visualisering. 

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!