• Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Stockholm - Hantverkargatan

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult

Vi erbjuder tjänster under hela processen vid byggandet av vägar och gator. Våra uppdrag spänner från idé till förverkligande av allt från stora väg­utbyggnader till mindre tillfartsvägar till bostads- och industriområden. Vår bredd och erfarenhet av större och mindre vägprojekt gör oss till en naturlig samarbetspartner när du behöver hjälp på vägen.
 

Vi har även bred trafikteknisk erfarenhet. Vi arbetar med olika frågor som rör trafik och trafikmiljö åt framförallt kommuner och Trafikverket. Våra medarbetare har stor erfarenhet av utredningar av allt från större områden ned till detaljplaner. Bland annat utför vi trafikprognoser, kapacitetsstudier, trafiksimuleringar, kollektivtrafik­utredningar, cykelutredningar, risk­konsekvensutredningar och tillståndsansökningar för miljöfarlig verksamhet.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!