Spændende opgave vundet

Norconsult har vundet en spændende og omfattende tilsynssag for CG Jensen, som udfører arbejder på dele af strækningen for den nye Letbane.

Vi har indgået aftale om at udføre geotekniske tilsyn på Letbanen, på strækning R12.1201 og R12.1202, som er to del-strækninger af den nye Letbane. Del-strækningerne er på Gladsaxe Ringvej på strækningen mellem Motorring 3 og Hillerød Motorvejen.

OMFATTENDE GEOTEKNISK PROJEKT

Vi har til opgave at udføre geotekniske kontrolmålinger på vejopbygning og opbygningen under den nye letbane. Afgravning til intakt planum og indbygges sand- og grusfyld som bærelag. Hertil skal vi udføre minifaldlodsmålinger, isotopmålinger og vingeforsøg, samt syn af planum med geologisk vurdering af underbunden. Opgaven består også i at udtage materiale prøver til laboratorie test i form af sigteanalyser og vibrationsforsøg, glødetabsbestemmelse m.m. Alle forsøg og udtag af prøver skal GPS indmåles for sporbarhed af deres omfattende ks-system på sagen.

 

  • Anders Søvsø

    Afdelingsleder

  • Kontakt os