Billede fra Aabenraa Psykiatri

Aabenraa Psykiatri

Projekt navn

Aabenraa Psykiatri

Bygherre

Region Syddanmark

Lokation

Danmark, Aabenraa

Tidsperiode

2011 til 2015

Nøgletal

Omfang: 16.450 m2

Ydelse: Byggeledelse, styring af fagentrepriser, energioptimering, solcelleanlæg, miljø

Fag: Konstruktioner, VVS, ventilation, køling, el og svagstrøm

Samarbejdspartner: White Arkitekter

Billede fra Aabenraa Psykiatri

Hospitalsbyggeri i nytænkte former

Med Region Syddanmark er der skabt et samlet tilbud til regionens psykiatriske patienter. Norconsult var som rådgiver en del af teamet med til at projektere en funktionel vifteformet bygning på en grund, der skråner 12 m og med etageforskelle der varierer fra kælder til 3. sal.

En bygning med et godt miljø

Bygningens struktur formidler lyse, brede gange, og et stort indtag af dagslys skaber et roligt og positivt miljø. Bygningen indeholder store glasarealer, der skaber gennemsigtighed og udsyn for både patienter og personale. Der er adgang til naturen fra alle patientstuer.

 

Løsninger i projektet

Ydervægge udføres som højisolerede betonskeletvægge eller som højisolerede lette ydervægge. Etageadskillelser udføres overvejende som betonelementdæk, men alternativt også som betonfiligrandæk. Tagkonstruktionerne udføres som beton- eller ståldækkonstruktion og vil fremtræde ”flade” med indbygget fald.

Generelt er der ved udformning, materialevalg og placering i bygninger og terræn lagt vægt på lang levetid, samt at reparationer og vedligeholdelse kan ske uden væsentlige bygningsindgreb. Energiforbruget vil opfylde kravene til energiklasse 2015, og der etableres et solcelleanlæg på 1.500 m2 som supplement.

Alle væsentlige funktioner i de tekniske anlæg vil blive overvåget af CTS-anlæg, som kobles op på eksisterende anlæg.

 

Projektets mission

Med de fysiske rammer ønskede bygherre at integrere funktionelle krav, rummelige oplevelser og sanseindtryk, hvor der skabes nærhed ved visuel kontakt. Sammen stimulerer arkitektur og landskab patienternes behandling gennem inddragelse af natur, farver, lys og udsigt.