Luftfoto af Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital

Projekt navn

Aarhus Universitetshospital

Bygherre

Aarhus Universitetshospital

Lokation

Danmark, Aarhus

Tidsperiode

2009

Nøgletal

Omfang: -

Ydelse: Ingeniørrådgivning, IKT-ledelse og projekteringsledelse, arbejdsmiljøkoordinering

Fag: Alle ingeniørfaglige fag

Luftfoto af Aarhus Universitetshospital

Et langvarigt samarbejde med AUH

Siden 2009 har vi været mere eller mindre fast tilknyttet Teknisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital i Skejby som ekstern teknisk rådgiver i forbindelse med forskellige ombygninger, færdiggørelsesprojekter og lokalerokader på Det Nye Universitetshospital. Vi har ydet teknisk rådgivning i forbindelse med en lang række projekter, fra små tilpasninger til store ombygninger af hele sengeafsnit.

Moderne og avanceret universitetshospital

AUH i Skejby er et moderne og avanceret universitetshospital. Med sin imponerende infrastruktur og faciliteter er AUH et førende sundhedscenter, der er kendt for sin høje standard inden for behandling, forskning og uddannelse. AUH har løbende behov for renoveringer og ombygninger for at optimere afdelingerne på universitetshospitalet.

 

Løsninger i projektet

Vores rådgivning har blandt andet bestået i at planlægge, projektere, kontrahere og byggestyre forskellige ombygninger, færdiggørelsesprojekter og lokalerokader – fra den indledende dialog med bru¬gergrupper til aflevering og drift.
Det omhandler bl.a.:

  • 8 rum med MR-scannere,
  • 7 rum med CT-scannere,
  • 10 rum med røntgenudstyr,
  • 3 interventionsstuer,
  • 1 rum til cochleografi undersøgelser,
  • 1 dobbelt traumerum,
  • 1 tryktanksrum,
  • 1 ultralydsrum,
  • 1 rum med stereotaksiudstyr,
  • Dyrestaldsfaciliteter for 3 afdelinger.

Ingen opgave har været for lille, og vi har, udover de ovennævnte specialrum, løst diverse andre tekniske op¬gaver og ombygninger af f.eks. ambulante funktioner samt apoteksfaciliteter og -funktioner.

Da AUH er i fuld drift undervejs, består en stor del af vores ydelser også i at koordinere projektets brugergrupper, leverandører, fagentreprenører og hospitalets øvrige brugere, så vi mindsker støj og irritation fra byggeriet. Det er utroligt vigtigt, at AUH kan opretholde driften. Dette løser vi med fokus på brugerinddragelse, planlægning og drift, så vi effektivt får indrettet nogle fuldt funktionsdygtige rum, der overholder krav til tid, kvalitet og økonomi.

 

Projektets mission

Vores projekter på AUH Skejby er nogle af de mest spændende og fagligt udfordrende opgaver, som kræver en særlig ekspertise i planlægning og udførelse. Vi bidrager med omfattende kendskab til indretning af sundhedsfaciliteter og har et stort fokus på brugerinddragelse og viden om de installationer, løsninger og fornødenheder, som et sygehusafsnit kræver.

Som rådgiver har vi altid fokus på at udtænkte gennemtænkte løsninger, sikre optimale forhold for patienter og personale og koordinere med brugergrupper, leverandører og fagentreprenører. Vores mål er, at AUH kan opretholde driften og bevare den høje standard som et førende sundhedscenter.