Billede af et af karréerne i den nye bydel i Valby

Den nye bydel i Valby

Projekt navn

Den nye bydel i Valby

Bygherre

DFE, De Forenede Ejendomsselskaber

Lokation

Danmark, Valby

Tidsperiode

2015 til 2019

Nøgletal

Omfang: 68.500 m2, Totalentreprise

Ydelse: Projektering, opfølgning og fagtilsyn

Fag: Konstruktioner, VVS-installationer, ventilation, stærk- og svagstrøm

Samarbejdspartnere: Arkitema, Vandkunsten

Billede af et af karréerne i den nye bydel i Valby

Attraktiv boligbydel blomstrer i nedlagt industri i Valby

Norconsult har som ingeniørrådgiver for DFE, været med til at skabe et nyt harmonisk boligområde i Valbys gamle industriområde. Den ny bydel i Valby består af flere forskellige boligbyggerier af nybyg samt transformation af tidligere industribygninger. Området består af bebyggelserne VA 1, VA 2, GKL 1, GLK 2, GKL 3 og GKL 4

Løsninger i projektet

Den samlede bebyggelse består af boliger med en underliggende parkeringskælder med ca. 175 p-pladser.

VA 1 og VA 2: Bebyggelsen VA 1-2 er placeret mod Vigerslev Alle med en markant placering for området. I VA 1-2 indgår 35 ungdomsboliger på 39 m2 med et fællesareal på 11 m2, ialt 50 m2.


GKL 1 og GKL 2: Bebyggelsen varierer i højden fra 5 - 6,5 etager, højest mod Gl. Køge Landevej, og den store skala, og lavere mod det bagvedliggende bykvarter. Tagetagen er udformet som en traditionel penthouseetage, trukket en meter tilbage mod Gl. Køge Landevej. Karnapper ved trapperum fremstår som en del af penthouseetagen, og tilfører variation i facade og i skala.


GKL 3 og GKL 4: GKL 3 og 4 er placeret mellem den nyistandsatte maskinhal og den nyopførte boligbebyggelse GKL1, der skærmer af mod Gammel Køge Landevej. Boligtyperne i GKL3 og GKL4 er disponeret med fokus på gode basale bolig kvaliteter og stor anvendelighed. Boligerne har således opholds- og køkken - alrum placeret mod syd eller vest, med direkte adgang til altan, kantzone med egen terrasse eller tagterrasse.

Oversigtsbillede over karréerne i den nye bydel i Valby

Boligområde til alle behov

Bebyggelsen er sammensat af forskellige bygninger, der varierer i højde og udformning og tilsammen danner et varieret arkitektonisk udtryk. De individuelle karreer tilbyder boliger ud fra de individuelle boligbehov og er derved med til at skabe en stor diversitet samt balance i områdets brugersammensætning.

Projektets mission:

DFE’s mission med den nye bydel i Valby var at skabe en attraktiv bydel samtidig med, at stedets særlige karakter forstærkes yderligere af de eksisterende gamle industribygninger og derved forankrer Valbys industrihistorie.