Billede af Gammel Estrup

Gl. Estrup Landbrugsmuseum

Projekt navn

Gl. Estrup Landbrugsmuseum

Bygherre

Slots- og Kulturstyrelsen, Restaurering

Tidsperiode

2016 til 2018

Nøgletal

Omfang: 10.000 m2 (flere bygninger)
Ydelse: Projektering og fagtilsyn af ingeniørdiscipliner
Fag: Konstruktioner, VVS installationer, ventilation samt stærk- og svagstrøm, sikring, brand, anlæg/LAR, vedvarende energi

Samarbejdspartner: ERIK Arkitekter

Oversigt over bygninger på Gl. Estrup

Restaurering med fokus på kulturhistorien

I forbindelse med fusionen af Jagt- og Skovbrugsmuseets og Gl. Estrup Landbrugsmuseum i Auning, deltog Norconsult som rådgivende ingeniør. Opgaven bestod af ombygning og renovering af 11 bygninger samt nybyggeri af en ny magasinbygning. Det var et Interessant projekt, hvor der skulle tages individuelle hensyn på delopgaverne, såsom fredede bygninger i sammenhæng med den eksisterende og fremtidige anvendelse.

Renovering til formidlig af herregårdens historie

Med museets ombygning og renovering, har de nu den fulde kapacitet til at tilbyde deres besøgende gode rammer for formidling af herregårdens kulturhistorie med både rundvisninger, særudstillinger og undervisning med skoletjenesten.

 

Løsninger i projektet

Renovering af udstillingshaller, bygning 20 og 21: Eksisterende udstillingshaller i museets bygning 20 og 21 består af 2 planer + balkon. Hallerne er indrettet til fælles (DLM + JSM) udstilling. Basisudstilling er indrettet på 1. sal og varierende udstillinger om forskellige temaer i stueplan.

Indretning i Centralhal bygning 12/15: Eksisterende Centralhal i museets bygning 12/15 er ombygget til fordelingsområde til funktionerne i nærheden – også med adgang til udearealerne mod nord og øst. Stedet kan håndtere større arrangementer, med plads til medbragt mad med inde/udefunktion fra det eksisterende, forsænkede område.

Indretning af billetsalg og information i bygning 4 og 5 (fredede bygninger): Eksisterende magasinbygning 4 og port bygning 5 som er indrettet til billetsalg og genstandsmodtagelse er moderniseret og udvidet til også at omfatte et nyt Velkomstcenter med billetsalg (som eks), information, butikslager, publikumsgarderober og -toiletter samt rengøringsrum.

Indretning af nyt besøgsmagasin i bygning 2 og 3 (fredede bygninger): I eksisterende magasinbygning 2 og 3 er der indrettet besøgsmagasiner i stueetagen. Desuden ny museumsbutik i bygning 3’s nordlige område. Indgangen til museumsbutikken er etableret i den nordvendte portåbning i bygning 3.

Indretning af Skoletjenestens lokaler i bygning 11 og 18: Der er etableret et nyt overdækket udendørsområde nord for bygning 11 og vest for bygning 18 til aktiviteter forbundet med naturformidling. Der er indrettet nyt skoletjenestelokale i bygning 11, 1. sal i det nuværende udstillingslokale.

Etablering af solcelleanlæg: Der er installeret supplerende solcelleanlæg på eksisterende tagflader for hhv. bygning 13 og 14 som supplement til allerede installeret anlæg på bygning 16. For de respektive anlæg mon­teres der ved ABA-centralen i bygning 18 en central nødafbryder, hvorfra såvel eksisterende som projekterede solcelleanlæg afbrydes (net tilslutningen afbrydes).

 

Projektets mission

Gl. Estrup Landbrugsmuseum ønskede ved sammenlægningen med Jagt- og Skovbrugsmusset, at forbedre deres tilbud om at formidle alle aspekter af herregårdsområdet herunder arkitektur, landskab, kultur, historie, landbrug og økonomi i både nationalt og internationalt perspektiv og med det skabe et levende museum med aktiviteter og arrangementer for alle brugergrupper.