Visualisering af Klitmøllervej daginstitution

Klitmøllervej

Projekt navn

Klitmøllervej

Bygherre

Københavns Kommune ByK

Lokation

Damnark, Vanløse

Tidsperiode

2018 til 2021

Nøgletal

Omfang: 1.630 m2

Ydelse: Projektering, fagtilsyn,

Fag: Konstruktioner, VVS installationer, ventilation, stærk- og svagstrøm

Samarbejdspartner: TRUST med E&P, KANT, Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Lytt

Visualisering af Klitmøllervej daginstitution

Stor daginstitution med klimavenlige løsninger

Norconsult har med ingeniørrådgivning ifm. TRUST, strategisk samarbejde, været en del af, at Københavns Kommune har fået Daginstitutionen Mundi på Klitmøllervej, der rummer børnegrupper fordelt mellem 48 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn. Bygherre ønskede at der igennem hele byggeriet blev indtænkt bæredygtige løsninger – lige fra materialevalg, genbrug og klimavenlige køretøjer på byggepladsen.

Daginstitutionen udføres med fokus på bæredygtighed

For at realisere denne intention, benyttes i Københavns Kommune værktøjet MBA (Miljø for Byggeri og Anlæg 2016) samt KEID´s bæredygtigsværktøjet v.4.0. Samtidig skal driften af bygningen integreres løbende i projektet gennem kravene i Byggeri til Drift.

 

Løsninger i projektet

Materialevalget for bygningen bidrager til ønsket om at bygningen skal udstråle imødekommenhed og åbenhed. Samtidigt skal materialevalget understøtte holdningen om at skabe et sted med stimuli for sanserne.

De indvendige materialer skal være robuste og samtidigt udstråle varme og venlighed.

Der lægges desuden vægt på at de er nemme at rengøre og vedligeholde. Ligeledes skal de imødekomme kravene til akustik, som akustiske absorbenter hvilket især vedrører vægbeklædninger og lofter vedr. luftlyd og gulve og konstruktioner vedr. trinlyd og flanktransmission.

Tagvand og overfladevand afledes i forbindelse med daglig regn på egen grund via grønne tage, regnbede og faskiner. I forbindelse med skybrud ledes regnvand til omkringliggende veje.

 

Projektets mission

Bygherres mission med byggeriet vat ar give området i Vanløse et nyt børnehus uden at gå på kompromis med bæredygtige tiltag.

Visualisering af Klitmøllervej daginstitution